Radek Nechutny

O autorovi

Jméno: Radek Nechutny
Datum registrace: 25.4.2017

Poslední příspěvky

 1. Mladí hasiči se zúčastnili závodu požárnické všestrannostiv Oboře — 15.3.2019
 2. Zásah výjezdové jednotky SDH Kaznějov — 15.3.2019
 3. Okrskové námětové cvičení — 30.10.2018
 4. Shrnutí činnosti mladých hasičů za 1. pololetí 2018 — 30.10.2018
 5. 22.9. proběhl zásah naší jednotky SDH — 27.9.2018

Seznam autorových příspěvků

Mladí hasiči se zúčastnili závodu požárnické všestrannostiv Oboře

Zimní závod požárnické všestrannosti – Únorák v Oboře

V závěru února jsme se vydali s dětmi na závod požárnické všestrannosti do Obory. Jak už
název napovídá, tento závod se koná už řadu let vždy v únoru, kdy se pořadatelé i děti často
musí mimo samotného závodu vypořádat i s nepříznivým počasím. Letos ale počasí vyšlo –
nesněžilo, nepršelo, svítilo i sluníčko a děti přišly jen trochu zablácené.
Děti při tomto závodu absolvují trasu dlouhou 5 km, na které plní různé úkoly na celkem 17
stanovištích. Mezi úkoly soutěžících zde patří mimo jiné vylézt na provazový žebřík, lanovou
lávku, úkol ze zdravovědy, vázání uzlů, zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky, odhad
vzdálenosti, hod granátem, znalost ohnišť, zvířat a rostlin a střelba z luku a foukačky;
praktické umění musí děti prokázat i při zatloukání hřebíků nebo řezání a štípání dřeva. Letos
jsme měli družstva ve všech třech kategoriích – nejen starší a mladší, ale také přípravku,
která v doprovodu instruktorů také úspěšně absolvovala celou trasu. Největší radost nám
udělali nejstarší, kterým se povedlo úspěšně projít celou trasu pouze s 36 trestnými body a
skončili tak celkově na krásném 3. místě, za což si vysloužili medaile, společenskou hru
Carcassonne a novou buzolu. Neztratily se ani naše mladší děti, které skončily 14.
V cíli na každého za odměnu čekal teplý čaj a opečený buřt. Uvidíme, zda se podaří takové
úspěchy zopakovat i na dalších soutěžích – další závod ve všestrannosti se koná už tuto
sobotu u Úněšova.

Zásah výjezdové jednotky SDH Kaznějov

1/2019 FIREPORT: POZAR,ODPAD,OSTATNI,/HPS441/,Kaznejov-Kaznejov,Ke Stare masine 557,servis Iveco, vidi plameny a slysi detonace mimo budovy,Apolo,
Zásahu se účastnilo 6 hasičů, 1 v záloze a 1 jako host. Jednotka nakonec nezasahovala. Dále byly přítomné JSDH Horní Bříza a HZS Plasy.

Okrskové námětové cvičení

 

Okrskové námětové cvičení

Dne 27. 10. 2018 proběhlo v Horním Hradišti námětové cvičení. Námětem cvičení byl dálková doprava vody z řeky Střely do rybníku v Horním Hradišti.

Celková délka dopravního vedení byla cca 1,5 km a převýšení cca 112 m. Účastnilo se 9 z 11 sborů okrsku Plasy.

Po rozestavění jednotek na jednotlivých úsecích bylo čerpání vody zahájeno v 9.32 hod a s malým přerušením bylo ukončeno v 10.30.

Následně proběhlo vyhodnocení v hradištské hospůdce s občerstvením.

Cvičení se obešlo bez komplikací a splnilo svůj účel, kterým bylo prověřit připravenost jednotek okrsku pro případ potřeby dopravy vody na větší vzdálenost. Jednotky i jejich technika dokázaly, že jsou připravené.

 

Shrnutí činnosti mladých hasičů za 1. pololetí 2018

Mladí hasiči

V první polovině letošního roku jsme se zúčastnili 8 soutěží, v kterých se nám více či méně dařilo. Nejlepší umístění mladších dětí bylo 7 místo v Mrtníku na štafetě a požárním útoku a starších 9 místo na stejné soutěži. Jezdili jsme většinou s jedním družstvem mladších a jedním starších dětí. Od května pak jsme na útoky začali brát i druhé družstvo mladších dětí, které se teprve rozkoukávají, protože některým není ještě ani šest let. Nicméně i tyto děti jsou moc šikovné a snaží se všechno naučit. Zhruba do začátku března jsme chodili do tělocvičny ZŠ. V měsíci květnu jsme se jako každoročně zúčastnili Dne boje proti rakovině a to jak v Kaznějově tak v Plasích a vybrali jsme 17.112,- Kč. V červnu jsme pomáhali na dětském dni na koupališti v Kaznějově.

Ve druhém pololetí se zaměříme na závody požárnické všestrannosti a to hlavně uzle, značky a zdravověda. Následně pak budeme trénovat střelbu ze vzduchovky, luku a foukačky na tradiční střelbu na čerta a chtěli bychom dětem připravit ukázku co se čím hasí, kde by si vyzkoušeli různé hasící přístroje. Buď ještě teď na podzim a nebo hned brzy z jara. V neposlední řadě naše děti dostali zbrusu nové dresy, za které patří poděkování v první řadě Okresnímu sdružení hasičů Plzeň – sever a pak zastupitelům města Kaznějov, kteří na ně dětem přispěli.

Vedoucí mladých hasičů: Monika Šubrtová

 

 

22.9. proběhl zásah naší jednotky SDH

Dne 22.9. byla povolána naše Jednotka SDH k zásahu na likvidaci nebezpečného stavu stromu v Kaznějově V Úvoze.

Dětský den

Abychom nezapomínali na naše nejmenší….

Dětský den
Dne 9. 6. 2018 se v areálu kaznějovského koupaliště uskutečnil další ročník dětského dne, který
pořádá Pohyb Kaznějov ve spolupráci s SDH Kaznějov. Naši členové zajistili vstup do prostoru, kde
dětský den probíhal a parkoviště přijíždějících vozidel. Děti cestou na start měly rozmístěné cedulky
s informacemi k tématu dětského dne, kterým byly Zázraky modré planety.
Po startu se děti vydaly na vytyčenou trasu kde další členové SDH a Pohybu na určených stanovištích
připravili pro děti úkoly, za něž po splnění dostávaly samolepku do hrací karty a drobnou odměnu.
V cíli čekal na děti stánek, kde si vyzvedly odměnu, mohly si udělat drobné výrobky a shlédnout
představení divadla.
I přes drobnou nepřízeň počasí v závěru dětského dne se den opět vydařil, děti si vše užily a věřím, že
se příští rok zase setkáme.

Výjezd jednotky + překvapení

Dne 23.8.2018 v 17.46 byl jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár osobního automobilu po dopravní nehodě (srážka 2 vozidel). Jednotka vyjela vozidlem Tatra Terrno CAS 20 – S2R v počtu 1+5. Další členové zůstali na základně v záloze. Po příjezdu na byl roztažen vysokotlak a průzkumem bylo zjištěno, že je vozidlo již uhašeno. Jednotka provedla odpojení baterie. Následně se po dohodě s HZS vrátila jednotka zpět na základnu.

Po příjezdu na základnu čekalo na jednotku velké překvapení v podobě předčasného vánočního dárku. V roli ježíška vystupoval starosta města. Vánočním dárkem je nový dopravní automobil FIAT DUCATO pro přepravu 9 osob. DA nahradí dosluhující vozidlo Škoda Felicia.
Poděkování za pořízení nového DA patří starostovi města, radě města, zastupitelstvu a v neposlední řadě i veliteli JSDHO Kaznějov. DA byl pořízen díky dotaci ministerstva vnitra, Plzeňského kraje a s doplatkem z městského rozpočtu.

 

Požár pole mezi obcemi Bučí a Krašovice

 1. srpna vyráželo několik jednotek hasičů včetně kaznějovské výjezdové jednotky dobrovolných hasičů rozsáhlému požáru pole mezi obcemi Bučí a Krašovice.
  Podle našich informací z místa zde došlo k zahoření obilí při sklizni a požár se rozšířil na několik desítek metrů čtverečních a sloup dýmu je vidět z několikakilometrové vzdálenosti.
  Na místě zasahuje deset jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří si čerpací stanoviště vody zřídili u místního potoka.
  Podle našich informací při požáru nebyl nikdo zraněn.

Smuteční oznámení – Zemřel dlouholetý starosta celorepublikového Sdružení hasičů Ing. Karel Richter

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.

 

Požár lesního porostu u železniční trati Pňovany – Stříbro

Naše jednotka zasahovala u rozsáhlého požáru lesního porostu

Vzhledem k rozsahu požáru se naše jednotka starala o týlové zabezpečení. Což znamenalo „zakrmení“ všech zasahujících hasičů a větře, nebylo jich málo a obstáli jsme ze ctí.

Požár lesního porostu u železniční trati Pňovany Stříbro

 

Page 1 of 3123