Radek Nechutny

O autorovi

Jméno: Radek Nechutny
Datum registrace: 25.4.2017

Poslední příspěvky

 1. Smutná událost zasáhla náš sbor — 28.7.2021
 2. Z činnosti kaznějovských mladých hasičů v 1. pololetí — 17.7.2019
 3. Mladí hasiči se zúčastnili závodu požárnické všestrannostiv Oboře — 15.3.2019
 4. Zásah výjezdové jednotky SDH Kaznějov — 15.3.2019
 5. Okrskové námětové cvičení — 30.10.2018

Seznam autorových příspěvků

Smutná událost zasáhla náš sbor

 

V neděli 25. 7. 2021 v ranních hodinách nás opustil nejstarší člen našeho sboru, zasloužilý hasič Jiří Müller. Jiří Müller byl obětavý člověk a hasič tělem i duší, který pokud mu to zdraví dovolilo, nevynechal žádnou akci sboru. V posledních letech se pravidelně účastnil řádných valných hromad i slavnostní valné hromady k oslavám založení sboru před 2 lety.

V roce 2012 ukázal sbor, jak si svého zasloužilého hasiče váží a po jeho přezdívce „Fousáč“ pojmenoval nové výjezdové vozidlo Tatra Terrno CAS 20 – S2R.

V pondělí 26. 7. 2021 členové sboru na jeho počest vyjeli symbolicky s vozovým parkem před vrata hasičské zbrojnice, rozblikali majáky a tím vzdali hold panu Jiřímu Müllerovi na poslední cestě.

Čest jeho památce. Nikdy nezapomeneme.

 

Z činnosti kaznějovských mladých hasičů v 1. pololetí

V prvním pololetí letošního roku kaznějovští mladí hasiči absolvovali řadu soutěží. Sezonu jsme začali 2 brannými závody v Oboře a u Úněšova, přičemž v Oboře se družstvo našich starších umístilo na 3. místě. Na konci dubna následoval závod v Manětíně, kde se tradičně soutěžilo v požárním útoku CTIF. Pak už začala sezona požárních útoků, kterou otevřel Junior Cup, který se koná na travnaté ploše vedle centrální hasičské stanice HZS v Plzni na Košutce. Na tuto soutěž jsme poprvé vzali i naše nejmladší v kategorii přípravky (děti od 3 do 6 let).  S přípravkou jsme pro velký zájem dětí i rodičů začali letos a věříme, že děti u této činnosti vydrží i do vyšších kategorií. I když v kategorii přípravek vyhrávají všichni a časy se zde nehodnotí (protože pro takto malé děti je hlavní si disciplíny v bezpečí pod dohledem a s pomocí instruktorů užít), dokázali naši nejmenší útok dokončit ve své kategorii nejrychleji. 

Hned po Junior cupu jsme se ve středu 15.5.2019 už tradičně zúčastnili charitativní sbírky v rámci Dne boje proti rakovině. Děti se rozdělily do skupin a pod dohledem vedoucích v Kaznějově a v Plasích vybraly pěkných 18 747,- Kč, které byly odevzdány na účet organizátora sbírky. Velké poděkování patří vedení ZŠ Kaznějov i Gymnázia Plasy za uvolnění dětí (a umožnění sbírky mezi žáky) a samozřejmě zejména všem, kteří přispěli na dobrou věc, za což od nás obdrželi symbolický kvítek měsíčku lékařského. 

Závěr května byl ve znamení dvoudenní soutěže v Mrtníku, kde se konalo závěrečné okresní kolo hry Plamen. V sobotu se běžely štafety a útok CTIF; soutěž jednotlivců na 60m překážek bohužel byla pro nepříznivé počasí – prudký déšť – kvůli bezpečnosti dětí zrušena. V neděli pak soutěž pokračovala požárními útoky. Soutěžící ve starší kategorii zde mají požární útok těžší díky nástřikovým terčům, kdy „proudař“ musí terč nejen zasáhnout na střed, ale musí do tohoto středu nastříkat 10 litrů vody. Přes velkou konkurenci a nemožnost si tyto terče vyzkoušet na tréninku dosáhli naši starší v rámci okresu v útocích na 6. místo a mladší byli v útocích dokonce 5. V celkovém hodnocení všech disciplín hry Plamen nakonec starší skončili v rámci okresu 9. a mladší 12. O tvrdé konkurenci v našem okrese svědčí zejména to, že vítěz z našeho okresu, Manětín, loni vyhrál Mistrovství ČR a letos ho znovu čeká boj o obhajobu titulu.

V sobotu 1.6.2019 pak SDH Kaznějov spolu s Pohybem Kaznějov spolupořádalo dětský den a protože SDH letos slaví 125 let od založení sboru, tak jsme do programu dětského dne zapojili i více hasičských disciplín. Účastníci dětského dne si tak v úvodu ověřili své znalosti o požární ochraně a práci hasičů a děti si pak po prolezení tunelu vyzkoušely džberovou stříkačkou sestřelit plechovky. V rámci programu na koupališti předvedly požární útoky všechny kategorie našich mladých hasičů a ještě předtím předvedli dětem i dospělým ukázku výškové techniky (automobilový žebřík s dosahem 40m) hasiči ze stanice HZS v Plzni na Košutce. Vedle toho si po celý den všichni mohli prohlédnout i výjezdovou Tatru Terrno kaznějovských hasičů.

Týden po dětském dni pak kolektiv mladých hasičů vyjel na exkurzi na základnu Letecké záchranné služby AČR v Plzni-Líních. Děti i rodiče měli možnost si důkladně prohlédnout a doslova i osahat záchranářský vrtulník W3A-Sokol a díky poutavému vyprávění průvodce p. Lukeše se dozvěděly mnohé o činnosti leteckých záchranářů a jejich technice. Mimo zážitků si od leteckých záchranářů všichni odvezli i nějaký z  propagačních předmětů.

V červnu se naše děti zúčastnily ještě soutěže v požárním útoku v Plzni – Letkově, kde si poměřily síly i se zástupci okresu Plzeň-jih a naši nejmenší zvítězily v kategorii přípravka. Poslední soutěží před prázdninami pak byla soutěž v Horní Bělé, která začíná soutěží jednotlivců na 60m překážek a končí dlouho po setmění tolik oblíbenými nočními požárními útoky. 

A co o prázdninách? Vedle odpočinku zkusíme podpořit manětínské družstvo mladých hasičů v bojích o obhajobu titulu mistra ČR a po prázdninách se budeme těšit na další shledání s našimi mladými hasiči a třeba uvítáme i některé nové adepty o dres SDH Kaznějov .

 

Monika Šubrtová vedoucí mladých hasičů SDH Kaznějov

Mladí hasiči se zúčastnili závodu požárnické všestrannostiv Oboře

Zimní závod požárnické všestrannosti – Únorák v Oboře

V závěru února jsme se vydali s dětmi na závod požárnické všestrannosti do Obory. Jak už
název napovídá, tento závod se koná už řadu let vždy v únoru, kdy se pořadatelé i děti často
musí mimo samotného závodu vypořádat i s nepříznivým počasím. Letos ale počasí vyšlo –
nesněžilo, nepršelo, svítilo i sluníčko a děti přišly jen trochu zablácené.
Děti při tomto závodu absolvují trasu dlouhou 5 km, na které plní různé úkoly na celkem 17
stanovištích. Mezi úkoly soutěžících zde patří mimo jiné vylézt na provazový žebřík, lanovou
lávku, úkol ze zdravovědy, vázání uzlů, zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky, odhad
vzdálenosti, hod granátem, znalost ohnišť, zvířat a rostlin a střelba z luku a foukačky;
praktické umění musí děti prokázat i při zatloukání hřebíků nebo řezání a štípání dřeva. Letos
jsme měli družstva ve všech třech kategoriích – nejen starší a mladší, ale také přípravku,
která v doprovodu instruktorů také úspěšně absolvovala celou trasu. Největší radost nám
udělali nejstarší, kterým se povedlo úspěšně projít celou trasu pouze s 36 trestnými body a
skončili tak celkově na krásném 3. místě, za což si vysloužili medaile, společenskou hru
Carcassonne a novou buzolu. Neztratily se ani naše mladší děti, které skončily 14.
V cíli na každého za odměnu čekal teplý čaj a opečený buřt. Uvidíme, zda se podaří takové
úspěchy zopakovat i na dalších soutěžích – další závod ve všestrannosti se koná už tuto
sobotu u Úněšova.

Zásah výjezdové jednotky SDH Kaznějov

1/2019 FIREPORT: POZAR,ODPAD,OSTATNI,/HPS441/,Kaznejov-Kaznejov,Ke Stare masine 557,servis Iveco, vidi plameny a slysi detonace mimo budovy,Apolo,
Zásahu se účastnilo 6 hasičů, 1 v záloze a 1 jako host. Jednotka nakonec nezasahovala. Dále byly přítomné JSDH Horní Bříza a HZS Plasy.

Okrskové námětové cvičení

 

Okrskové námětové cvičení

Dne 27. 10. 2018 proběhlo v Horním Hradišti námětové cvičení. Námětem cvičení byl dálková doprava vody z řeky Střely do rybníku v Horním Hradišti.

Celková délka dopravního vedení byla cca 1,5 km a převýšení cca 112 m. Účastnilo se 9 z 11 sborů okrsku Plasy.

Po rozestavění jednotek na jednotlivých úsecích bylo čerpání vody zahájeno v 9.32 hod a s malým přerušením bylo ukončeno v 10.30.

Následně proběhlo vyhodnocení v hradištské hospůdce s občerstvením.

Cvičení se obešlo bez komplikací a splnilo svůj účel, kterým bylo prověřit připravenost jednotek okrsku pro případ potřeby dopravy vody na větší vzdálenost. Jednotky i jejich technika dokázaly, že jsou připravené.

 

Shrnutí činnosti mladých hasičů za 1. pololetí 2018

Mladí hasiči

V první polovině letošního roku jsme se zúčastnili 8 soutěží, v kterých se nám více či méně dařilo. Nejlepší umístění mladších dětí bylo 7 místo v Mrtníku na štafetě a požárním útoku a starších 9 místo na stejné soutěži. Jezdili jsme většinou s jedním družstvem mladších a jedním starších dětí. Od května pak jsme na útoky začali brát i druhé družstvo mladších dětí, které se teprve rozkoukávají, protože některým není ještě ani šest let. Nicméně i tyto děti jsou moc šikovné a snaží se všechno naučit. Zhruba do začátku března jsme chodili do tělocvičny ZŠ. V měsíci květnu jsme se jako každoročně zúčastnili Dne boje proti rakovině a to jak v Kaznějově tak v Plasích a vybrali jsme 17.112,- Kč. V červnu jsme pomáhali na dětském dni na koupališti v Kaznějově.

Ve druhém pololetí se zaměříme na závody požárnické všestrannosti a to hlavně uzle, značky a zdravověda. Následně pak budeme trénovat střelbu ze vzduchovky, luku a foukačky na tradiční střelbu na čerta a chtěli bychom dětem připravit ukázku co se čím hasí, kde by si vyzkoušeli různé hasící přístroje. Buď ještě teď na podzim a nebo hned brzy z jara. V neposlední řadě naše děti dostali zbrusu nové dresy, za které patří poděkování v první řadě Okresnímu sdružení hasičů Plzeň – sever a pak zastupitelům města Kaznějov, kteří na ně dětem přispěli.

Vedoucí mladých hasičů: Monika Šubrtová

 

 

22.9. proběhl zásah naší jednotky SDH

Dne 22.9. byla povolána naše Jednotka SDH k zásahu na likvidaci nebezpečného stavu stromu v Kaznějově V Úvoze.

Dětský den

Abychom nezapomínali na naše nejmenší….

Dětský den
Dne 9. 6. 2018 se v areálu kaznějovského koupaliště uskutečnil další ročník dětského dne, který
pořádá Pohyb Kaznějov ve spolupráci s SDH Kaznějov. Naši členové zajistili vstup do prostoru, kde
dětský den probíhal a parkoviště přijíždějících vozidel. Děti cestou na start měly rozmístěné cedulky
s informacemi k tématu dětského dne, kterým byly Zázraky modré planety.
Po startu se děti vydaly na vytyčenou trasu kde další členové SDH a Pohybu na určených stanovištích
připravili pro děti úkoly, za něž po splnění dostávaly samolepku do hrací karty a drobnou odměnu.
V cíli čekal na děti stánek, kde si vyzvedly odměnu, mohly si udělat drobné výrobky a shlédnout
představení divadla.
I přes drobnou nepřízeň počasí v závěru dětského dne se den opět vydařil, děti si vše užily a věřím, že
se příští rok zase setkáme.

Výjezd jednotky + překvapení

Dne 23.8.2018 v 17.46 byl jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár osobního automobilu po dopravní nehodě (srážka 2 vozidel). Jednotka vyjela vozidlem Tatra Terrno CAS 20 – S2R v počtu 1+5. Další členové zůstali na základně v záloze. Po příjezdu na byl roztažen vysokotlak a průzkumem bylo zjištěno, že je vozidlo již uhašeno. Jednotka provedla odpojení baterie. Následně se po dohodě s HZS vrátila jednotka zpět na základnu.

Po příjezdu na základnu čekalo na jednotku velké překvapení v podobě předčasného vánočního dárku. V roli ježíška vystupoval starosta města. Vánočním dárkem je nový dopravní automobil FIAT DUCATO pro přepravu 9 osob. DA nahradí dosluhující vozidlo Škoda Felicia.
Poděkování za pořízení nového DA patří starostovi města, radě města, zastupitelstvu a v neposlední řadě i veliteli JSDHO Kaznějov. DA byl pořízen díky dotaci ministerstva vnitra, Plzeňského kraje a s doplatkem z městského rozpočtu.

 

Požár pole mezi obcemi Bučí a Krašovice

 1. srpna vyráželo několik jednotek hasičů včetně kaznějovské výjezdové jednotky dobrovolných hasičů rozsáhlému požáru pole mezi obcemi Bučí a Krašovice.
  Podle našich informací z místa zde došlo k zahoření obilí při sklizni a požár se rozšířil na několik desítek metrů čtverečních a sloup dýmu je vidět z několikakilometrové vzdálenosti.
  Na místě zasahuje deset jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří si čerpací stanoviště vody zřídili u místního potoka.
  Podle našich informací při požáru nebyl nikdo zraněn.
Page 1 of 41234