«

»

Z činnosti kaznějovských mladých hasičů v 1. pololetí

V prvním pololetí letošního roku kaznějovští mladí hasiči absolvovali řadu soutěží. Sezonu jsme začali 2 brannými závody v Oboře a u Úněšova, přičemž v Oboře se družstvo našich starších umístilo na 3. místě. Na konci dubna následoval závod v Manětíně, kde se tradičně soutěžilo v požárním útoku CTIF. Pak už začala sezona požárních útoků, kterou otevřel Junior Cup, který se koná na travnaté ploše vedle centrální hasičské stanice HZS v Plzni na Košutce. Na tuto soutěž jsme poprvé vzali i naše nejmladší v kategorii přípravky (děti od 3 do 6 let).  S přípravkou jsme pro velký zájem dětí i rodičů začali letos a věříme, že děti u této činnosti vydrží i do vyšších kategorií. I když v kategorii přípravek vyhrávají všichni a časy se zde nehodnotí (protože pro takto malé děti je hlavní si disciplíny v bezpečí pod dohledem a s pomocí instruktorů užít), dokázali naši nejmenší útok dokončit ve své kategorii nejrychleji. 

Hned po Junior cupu jsme se ve středu 15.5.2019 už tradičně zúčastnili charitativní sbírky v rámci Dne boje proti rakovině. Děti se rozdělily do skupin a pod dohledem vedoucích v Kaznějově a v Plasích vybraly pěkných 18 747,- Kč, které byly odevzdány na účet organizátora sbírky. Velké poděkování patří vedení ZŠ Kaznějov i Gymnázia Plasy za uvolnění dětí (a umožnění sbírky mezi žáky) a samozřejmě zejména všem, kteří přispěli na dobrou věc, za což od nás obdrželi symbolický kvítek měsíčku lékařského. 

Závěr května byl ve znamení dvoudenní soutěže v Mrtníku, kde se konalo závěrečné okresní kolo hry Plamen. V sobotu se běžely štafety a útok CTIF; soutěž jednotlivců na 60m překážek bohužel byla pro nepříznivé počasí – prudký déšť – kvůli bezpečnosti dětí zrušena. V neděli pak soutěž pokračovala požárními útoky. Soutěžící ve starší kategorii zde mají požární útok těžší díky nástřikovým terčům, kdy „proudař“ musí terč nejen zasáhnout na střed, ale musí do tohoto středu nastříkat 10 litrů vody. Přes velkou konkurenci a nemožnost si tyto terče vyzkoušet na tréninku dosáhli naši starší v rámci okresu v útocích na 6. místo a mladší byli v útocích dokonce 5. V celkovém hodnocení všech disciplín hry Plamen nakonec starší skončili v rámci okresu 9. a mladší 12. O tvrdé konkurenci v našem okrese svědčí zejména to, že vítěz z našeho okresu, Manětín, loni vyhrál Mistrovství ČR a letos ho znovu čeká boj o obhajobu titulu.

V sobotu 1.6.2019 pak SDH Kaznějov spolu s Pohybem Kaznějov spolupořádalo dětský den a protože SDH letos slaví 125 let od založení sboru, tak jsme do programu dětského dne zapojili i více hasičských disciplín. Účastníci dětského dne si tak v úvodu ověřili své znalosti o požární ochraně a práci hasičů a děti si pak po prolezení tunelu vyzkoušely džberovou stříkačkou sestřelit plechovky. V rámci programu na koupališti předvedly požární útoky všechny kategorie našich mladých hasičů a ještě předtím předvedli dětem i dospělým ukázku výškové techniky (automobilový žebřík s dosahem 40m) hasiči ze stanice HZS v Plzni na Košutce. Vedle toho si po celý den všichni mohli prohlédnout i výjezdovou Tatru Terrno kaznějovských hasičů.

Týden po dětském dni pak kolektiv mladých hasičů vyjel na exkurzi na základnu Letecké záchranné služby AČR v Plzni-Líních. Děti i rodiče měli možnost si důkladně prohlédnout a doslova i osahat záchranářský vrtulník W3A-Sokol a díky poutavému vyprávění průvodce p. Lukeše se dozvěděly mnohé o činnosti leteckých záchranářů a jejich technice. Mimo zážitků si od leteckých záchranářů všichni odvezli i nějaký z  propagačních předmětů.

V červnu se naše děti zúčastnily ještě soutěže v požárním útoku v Plzni – Letkově, kde si poměřily síly i se zástupci okresu Plzeň-jih a naši nejmenší zvítězily v kategorii přípravka. Poslední soutěží před prázdninami pak byla soutěž v Horní Bělé, která začíná soutěží jednotlivců na 60m překážek a končí dlouho po setmění tolik oblíbenými nočními požárními útoky. 

A co o prázdninách? Vedle odpočinku zkusíme podpořit manětínské družstvo mladých hasičů v bojích o obhajobu titulu mistra ČR a po prázdninách se budeme těšit na další shledání s našimi mladými hasiči a třeba uvítáme i některé nové adepty o dres SDH Kaznějov .

 

Monika Šubrtová vedoucí mladých hasičů SDH Kaznějov