↑ Return to SDH

Hasičata

Úvod

U našeho sboru vznikl první oddíl mladých hasičů již v roce 1952. Oddíl se zaměřoval na základní nácviky s hasičským nářadím, rozvíjení všestrannosti i zdravotní přípravy. V 60ých letech 20. století se družstvo dostalo na mistrovství republiky v hasičské soutěži.
V 80ých letech pod vedením Tondy Kindla mladí hasiči úspěšně působili v soutěžích i mimo ně při různých aktivitách na podporu sboru a našeho města.
Po výměně generací dětí – po mnoha pokusech členů sboru o znovu založení oddílu mladých hasičů, se podařilo sestavit družstvo dorostenek, které se probojovaly v roce 1998 opět až na mistrovství republiky v požárním sportu.
V roce 2008 se podařilo v plné míře obnovit několika členům sboru oddíl mladých hasičů, který funguje dodnes.