↑ Return to Věcné prostředky

Dýchací technika


DÝCHACÍ PŘÍSTROJE

DÝCHACÍ  PŘÍSTROJE  JSOU  OSOBNÍ  OCHRANNÉ  PROSTŘEDKY  SLOUŽÍCÍ K  OCHRANĚ  DÝCHACÍCH  CEST , OBLIČEJE A  OČÍ  PŘED  ŠKODLIVÝMI  LÁTKAMI.  POUŽITÍ  SE  PRO  ZASAHUJÍCÍ  HASIČE  A  ZACHRAŇOVANÉ  OSOBY.

Jedná se o dýchací přístroje, které mají zásobu vzduchu o tlaku 20 Mpa nebo 30 Mpa v tlakových lahvích.Ochranná doba těchto dýchacích přístrojů se v závislosti na objemu a tlaku láhví, fyzické zátěži a fyziologické stavu uživatele pohybuje od 15 do 60 minut. Uživatel vydechuje vzdušiny přes obličejovou ochrannou vzduchovou maskou do okolního prostředí.

VZDUCHOVÝ  DÝCHACÍ  PŘÍSTROJ  SATURN

Jedná se rovnotlaké, autonomní, vzduchové, izolační  dýchací přístroj.

Nosič přístroje je vybaven popruhy a rozváděcím vysokotlakým křížem, na nějž je napojena tlaková lahev se vzduchem, a který rovádí pod vysokým tlakem vzduch do manometru a jednostupňové rovnotlaké plicní automatiky.

Na plicní automatiku je připojena vrapová hadice o průměru 25 mm a délce 700 mm. která přivádí vzduch do obličejové ochranné vzduchové masky.

Na přístroji se nejčastěji užívá s 5 nebo 7 litrovou ocelovou tlakovou lahví v kombinaci s s obličejovou ochrannou vzduchovou maskou CM 4 nebo CM 5D z přírodní pryže s náhlavním křížem.

Akustický varovný signál (pískání) je aktivní při poklesu tlaku vzduchu v tlakové láhvi pod hodnotou 4 Mpa .

[table “12” not found /]

DÁLE  JE  JEDNOTKA  VYBAVENA

další  dýchací  technikou

VZDUCHOVÝ  DÝCHACÍ  PŘÍSTROJ  SATURN S – 2 (vyváděcím)

[table “13” not found /]

KŘÍSÍCÍ  PŘÍSTROJ  SATURN  OXY
Pro použití při evakuace osob na místě zásahu ze zasažených míst.

Křísící přístroj slouží pro resuscitaci, dávkování kysliku při zástavě dechu nebo poruchách dýchaní, a případně pro inhalaci.

Přístroj je poloautomatický – rozdíl proti automatickým přístrojům je v tom, že lze nastavit jen parametry pro zachraňovaného člověka ( dospělý / dítě ), funkce vdechů řídí zachránce mechanicky stiskem tlačítka na plicní automatice nebo zachraňovaný dýchá sám.

Základem přístroje je jednostupňová plicní automatiky na ocelovou nebo kompozitní tlakovou láhev s medicinálním kyslíkem.Plicní automatika na základě nádechu zachraňovaného nebo s pomocí mechanického stlačení tlačítka přídavného ventilu na plicní automatice zachráncem.

Přístroj je uložen v kufříku s příslušenstvím: gumový čtyřbodový pás sloužící k uchycení polomasky na obličej zachráněného, gumový ústní vzduchovod sloužící k zabránění zapadnutí jazyka v případě bezvědomí zachraňovaného ve třech velikostech pro muže, ženu a dítě, náhradní polomaska se silikonovým lemem.