↑ Return to Rady obyvatelům

Pokyny pro pálení

Pokyny pro pálení

 

1/2002 nařízení Plzeňského kraje ze dne 16.4.2002,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 

Podmínky pro pálení

1. pálení zbytků provádí jen osoby starší 18 let
2. minimálně dvě osoby
3. maximálně čtyři ohniska
4. kolem okraje pás o šířce min. 1,5 metru
5. maximální výška plamenů 2 metry
6. na místě pálení musí být k dispozici hasivo
7. mobil pro případ ohlášení požáru
8. po skončení pálení bezpečně uhasit ohniště
9. pálení je povoleno max. do 16 hod.
 

nahlásit pálení předem na KOPIS Plzeň ( krajské operační středisko hasičů)

 

KOPIS PLZEŇ- telefonní číslo pro ohlášení pálení 950 330 110


 

Pálení mohou registrovaní uživatelé zadávat pomocí internetuNa stránkách www.hzspk.cz kliknutím na odkaz PÁLENÍ se otevře úvodní strana s přihlašovacím formulářem do aplikace, kde registrovaný uživatel zadává jméno a heslo pro přihlášení do evidence. 
Registraci uživatele provádí příslušník Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS Plzeňského kraje na základě údajů, které uživatel poskytne (název organizace, telefon, e-mail). 
Uživatel může po přihlášení do evidence změnit své heslo, kontaktní údaje na svoji osobu, má přehled již oznámených pálení a v neposlední řadě zadat do formuláře údaje o pálení klestí. Při vyplňování ohlašovacího formuláře musí být zadány všechny položky včetně souřadnic GPS, kde bude pálení prováděno. Souřadnice GPS se do formuláře zapíší automaticky po kliknutí do mapky a umístěním šipky na dané místo pálení. 
Novinka není určena těm, kteří pálení klestí provádějí zřídka, pro tyto uživatele platí stále nahlašování pálení po telefonu na HZS Plzeňského kraje. Registrace po internetu je určena především pro firmy nebo osoby, které pálení nahlašují vícekrát do roka.