«

»

Mladí hasiči se zúčastnili závodu požárnické všestrannostiv Oboře

Zimní závod požárnické všestrannosti – Únorák v Oboře

V závěru února jsme se vydali s dětmi na závod požárnické všestrannosti do Obory. Jak už
název napovídá, tento závod se koná už řadu let vždy v únoru, kdy se pořadatelé i děti často
musí mimo samotného závodu vypořádat i s nepříznivým počasím. Letos ale počasí vyšlo –
nesněžilo, nepršelo, svítilo i sluníčko a děti přišly jen trochu zablácené.
Děti při tomto závodu absolvují trasu dlouhou 5 km, na které plní různé úkoly na celkem 17
stanovištích. Mezi úkoly soutěžících zde patří mimo jiné vylézt na provazový žebřík, lanovou
lávku, úkol ze zdravovědy, vázání uzlů, zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky, odhad
vzdálenosti, hod granátem, znalost ohnišť, zvířat a rostlin a střelba z luku a foukačky;
praktické umění musí děti prokázat i při zatloukání hřebíků nebo řezání a štípání dřeva. Letos
jsme měli družstva ve všech třech kategoriích – nejen starší a mladší, ale také přípravku,
která v doprovodu instruktorů také úspěšně absolvovala celou trasu. Největší radost nám
udělali nejstarší, kterým se povedlo úspěšně projít celou trasu pouze s 36 trestnými body a
skončili tak celkově na krásném 3. místě, za což si vysloužili medaile, společenskou hru
Carcassonne a novou buzolu. Neztratily se ani naše mladší děti, které skončily 14.
V cíli na každého za odměnu čekal teplý čaj a opečený buřt. Uvidíme, zda se podaří takové
úspěchy zopakovat i na dalších soutěžích – další závod ve všestrannosti se koná už tuto
sobotu u Úněšova.