«

»

Shrnutí činnosti mladých hasičů za 1. pololetí 2018

Mladí hasiči

V první polovině letošního roku jsme se zúčastnili 8 soutěží, v kterých se nám více či méně dařilo. Nejlepší umístění mladších dětí bylo 7 místo v Mrtníku na štafetě a požárním útoku a starších 9 místo na stejné soutěži. Jezdili jsme většinou s jedním družstvem mladších a jedním starších dětí. Od května pak jsme na útoky začali brát i druhé družstvo mladších dětí, které se teprve rozkoukávají, protože některým není ještě ani šest let. Nicméně i tyto děti jsou moc šikovné a snaží se všechno naučit. Zhruba do začátku března jsme chodili do tělocvičny ZŠ. V měsíci květnu jsme se jako každoročně zúčastnili Dne boje proti rakovině a to jak v Kaznějově tak v Plasích a vybrali jsme 17.112,- Kč. V červnu jsme pomáhali na dětském dni na koupališti v Kaznějově.

Ve druhém pololetí se zaměříme na závody požárnické všestrannosti a to hlavně uzle, značky a zdravověda. Následně pak budeme trénovat střelbu ze vzduchovky, luku a foukačky na tradiční střelbu na čerta a chtěli bychom dětem připravit ukázku co se čím hasí, kde by si vyzkoušeli různé hasící přístroje. Buď ještě teď na podzim a nebo hned brzy z jara. V neposlední řadě naše děti dostali zbrusu nové dresy, za které patří poděkování v první řadě Okresnímu sdružení hasičů Plzeň – sever a pak zastupitelům města Kaznějov, kteří na ně dětem přispěli.

Vedoucí mladých hasičů: Monika Šubrtová