«

»

KOŽLANSKÁ JÍZDA

 

 Sbor dobrovolných hasičů

KOŽLANY

pořádá

v sobotu 13. dubna 2013

10. ročník soutěže „O putovní pohár starosty města „

KOŽLANSKÁ JÍZDA

 

 

SDH Kožlany oslaví v srpnu 140. výročí od založení – letošní soutěž je první akcí, která je věnována právě tomuto výročí !!!

 

Místo konání :             Hasičská zbrojnice Kožlany + soutěžní okruh

 

Kategorie :                  5-ti členná družstva mužů nebo družstva smíšená                         

Startovné :                  300,– Kč za soutěžní družstvo

                                   ( strava a pojištění ve startovném )

 

 

Dojezd a prezence :                8,30 – 9,00

Nástup a zahájení soutěže :    9,15

Start soutěže :                         9,30

Soutěž je určena pro vozidla :

AVIA 30-31, Š 1203, CISTERNOVÉ VOZY Š 706, TATRA, MAN ( bez vody !!! ), traktor s přívěsem nebo jiné požární vozidlo

( nářadí ve vozidle nebo v přívěsu musí být uloženo na jemu určeném místě )

 

Ústroj soutěžících :

  Pracovní stejnokroj

  Pracovní obuv, opasek a rukavice ( u žen povolena sportovní obuv ! )

  Přilba

 

POŘADÍ DRUŽSTEV BUDE LOSOVÁNO PO ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE !

 

Se soutěžním týmem může celou trasu absolvovat jedna osoba ve vozidle „navíc“ ( kameraman, fotograf ), která nesmí zasahovat do průběhu disciplín. Při porušení tohoto pravidla může být družstvo vyloučeno z disciplíny a při opakovaném zasahování i z celé soutěže !

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE ZASÍLEJTE                                                            

nejpozději do pondělí 8. dubna 2013

na adresu : Alena Foldová, Mírová 670, 331 41 Kralovice

nebo svou účast potvrďte telefonicky nebo elektronickou poštou :

mobil : 724 786 590       e-mail : alenafoldova@seznam.cz

 

 

 

Celý soutěžní okruh má cca 25 km, mapu s vyznačenou trasou obdrží družstvo při prezenci. V soutěži je rozhodující čas naměřený v jednotlivých disciplínách, nikoliv čas trati. Dbejte na dodržení pravidel silničního provozu. Před startem bude družstvo podrobeno dechové zkoušce na alkohol !

 

Rychlost ustrojení

Členové soutěžního družstva, kromě velitele, ulehnou na určené místo. Velitel bez pracovní bundy, rukavic, opasku a přilby splní jednoduchý úkol. Po jeho splnění se všichni ustrojí podle stejnokrojového předpisu PO a nastoupí na cílovou čáru.

 

LIMIT                                   180 s

TRESTNÉ SEKUNDY :

– úprava ústroje na cílové čáře                                                                                  10 s za každý případ

– nesprávné nebo neúplné ustrojení                                                              20 s za každý případ

– předčasné zvednutí ruky velitele                                                                20 s

– nedodržení časového limitu                                zapíše se dosažený čas +  50 s

 

Záchrana osoby

Disciplínu plní celé družstvo. Členové družstva vyrazí s potřebným materiálem ke zraněné osobě Družstvo poskytne první pomoc a zraněnou osobu transportuje na určené místo.

Nosítka dodá pořadatel !

 

LIMIT                                   není stanoven

TRESTNÉ SEKUNDY :

– nesprávně poskytnutá první pomoc ( hodnotí se navázání komunikace, efektivnost rozdělení činnosti, kvalita poskytnuté první pomoci )                                                    10 – 100 s

– nesplnění úkolu                                                                                          300 s

 

Technická disciplína

Disciplína má dvě části – výměnu pneumatiky a žárovky na přívěsu a určování technických prostředků – grafické značky podle cvičebního řádu JPO

Oba úkoly plní všichni členové družstva – dělba práce je libovolná, rozhodující pro hodnocení je dosažený čas a případné trestné sekundy.

 

LIMIT pro výměnu pneumatiky a žárovky                                 120 s

LIMIT pro určování technických prostředků                             120 s

TRESTNÉ SEKUNDY :

– špatná výměna pneu nebo žárovky                                                             50 s

– nedodržení limitu ( oba případy )                                   dosažený čas    +100 s

– chybné určení technického prostředku                                                       50 s za každý případ

 

Přesun po vodě

Na povel rozhodčího vyběhnou tři členové družstva z vyznačeného místa, oblečou se do záchranných vest ( dodá pořadatel ), nasednou do pramice a po vodní hladině překonají určenou trasu. Po vystoupení si všichni sundají vesty a uvážou loď lodním uzlem ke kůlu a všichni se postaví na cílovou čáru. Mezi tím si velitel a jeden člen družstva vylosují a předvedou tři signály v požární ochraně.

LIMIT pro přesun po vodě                                                                        240 s

TRESTNÉ SEKUNDY :

– neuvázání lodě správným uzlem                                                                 +   50 s

– nedodržení limitu              k dosaženému času se přičte                             +  100 s

– chybně předvedený nebo určený signál                                                       +  100 s

 

Požární útok

Disciplínu plní celé družstvo, dělba práce je libovolná. Po příjezdu na stanoviště ustaví družstvo požární stroj na určené místo – PPS se nestartuje !!!  Ostatní nářadí zůstává ve vozidle nebo v přívěsu. Na povel rozhodčího provede družstvo požární útok, který je ukončen sražením obou terčů. Nářadí pro požární útok je vlastní !!!  

–          PPS 12 nebo 8

–          2 ks savice 110/2500 nebo 2×2 110/1600

–          3 ks hadice B

–          1 ks rozdělovač

–          2 ks hadice C

–          2 ks proudnice C

–          sací koš, 2x lano

LIMIT                                               180 s

TRESTNÉ SEKUNDY :

– výpomoc při srážení terčů                                                   100 s

– dokončení útoku, ale překročení limitu      výsledný čas +   100 s

– nesplnění úkolu                           nejhorší čas v soutěži  +   200 s

 

Požární útok z podzemního hydrantu

Dělba práce je libovolná – na podzemní hydrant se nasadí hydrantový nástavec a připojí neútočné vedení pro střední pěnu.

Nářadí :

–          hydrantový nástavec s přechodem C – vlastní

–          2 ks hadice B

–          4 ks hadice C – vlastní

–          1 ks rozdělovač

–          1 ks přiměšovač – vlastní

–          1 ks pěnotvorná proudnice na střední pěnu – vlastní

–          1 ks savička D – dodá pořadatel

–          1 ks kanystr s pěnidlem – dodá pořadatel

–          1 ks proudnice C

Zapůjčení nářadí je možné !!!

LIMIT                                                                                              90 s

TRESTNÉ SEKUNDY :

– chybné nasazení hydrantového nástavce                             10 s

– chybné zapojení přiměšovače                                              10 s

– nesplnění disciplíny                                      nejhorší čas + 100 s

 

 

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZAŘAZENÍ TAJNÝCH DISCIPLÍN !!!

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>