Výjezd č.13/2014

Jednotka dne 23.8.2014 v 17:06 hod. na vyžádání KOPIS  vyjela s vozidlem CAS-20 Tatra Terrno v počtu 1+5 a s vozidlem CAS-32 Tatra 148 v počtu 1+1 do města Kralovic na požár kompostu v areálu firmy Becker Bohemia .Na místě již zasahovali další jednotky hasičů.Po nahlášení veliteli zásahu, bylo vozidlo CAS-20 Tatra Terrno nasazeno na místě události k dodávání vody do útočných proudů a členové jednotky prováděli hašení 3 útočnými proudy C-52 .Vozidlo CAS-32 Tatra 148 bylo nasazeno na kyvadlovou dopravu vody na požářiště.Po několika hodinách u zásahu po dohodě s velitelem zásahu bylo telefonicky vyzváno týlové družstvo SDH Kaznějov na zajištění pitného režimu a občerstvení pro zasahující jednotky a její dovoz na místo události.Družstvo 1+1 s vozidlem VA-Škoda Felicie dovezlo stravu na místo události 20:15 hod a zajistilo její distribuci.Po občerstvení dále jednotky prováděly hašení do pozdních večerních hodin.

 fotogalerie zde:

Výjezd č.12/2014

Jednotka vyjela dne 15.8.2014 v 19:20 hod na vyžádání technika města pana Uhlíře, na likvidaci nebezpečného hmyzu s technikou KA D-90 N, v počtu 1+3  do Kaznějova do ulice K Olejně . Jednotka provedla na místě průzkum, kterým bylo zjištěno, že hnízdo nebezpečného hmyzu se nachází v přístřešku pro ukládání odpadu, v blízkosti nájemního domu v majetku města Kaznějova a ohrožuje nájemníky.

Jednotka zajistila místo zásahu a pomocí vysavače na nebezpečný hmyz provedla jeho likvidaci.

Po uklizení věcných prostředků se vrátila zpět na základnu.

 

Výjezd č.11/2014

Dne 10.8.2014 v 15:10 hod byl naší jednotce vyhlášen  poplach od  – KOPIS jednotka vyjela s vozidly CAS-20 Tatra Terno 1+5 a vozidlo CAS- 32 Tatra 148 1+3 , na požár pole a lesního porostu mezi  obce LOMANY  a LOMNIČKU . Po dojezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS stanice Plasy  s vozidlem CAS-30 Tatra -7 , kde prováděla hašení kombajnu na poli a strniště.  Jednotka po dojezdu na místo události plnila úkoly velitele zásahu, byla nasazena na hašení  rozšířující se požár pole , strniště a ochranu lesního porostu . Společně s naší jednotkou zasahovala i jednotky  SDH Horní Bříza a SDH Horním Bělá .    Z vozidla CAS -20 Tatra Terrno byli nasazeny 2útočné proudy C-52 . Na hašení požáru pole a strniště. Vozidlo CAS-32 Tatra 148 provedlo doplnění ostatních CAS vodou. Po ukončení zásahu bylo provedeno doplnění hasiva ( vody ) na požární nádrži v obci Lomnička společně s jednotkou SDH Horní Bělá , pomocí plavoucího čerpadla .

za SDH Kaznějov velitel Martin Lesch

fotogalerie zde:

 

 

 

=

Výjezd č.10/2014

Dne 27.7.2014 v 13:42 hodin byl jednotce vyhlášen poplach od KOPIS (Krajského operačního střediska ) Leteckou nehodu pád letadla na letišti Plasy . Jednotka vyjela s vozidlem CAS-20 Tatra Terrno v počtu 1+5 a s vozidlem KA Avia D – 90N v počtu 1+4 .

KOPIS druhé vozidlo ponechal v záloze na stanici a na místo pokračovalo vozidlo CAS-20 Tatra Terrno . Jednotka přijela na místo události společně s jednotkou HZS stanicí Plasy .Jednalo se motorové Letadlo ,, ZLÍN 126 “ a jeho posádka již se nacházela mimo kabinu a v pořádku . Naše jednotka provedla nahlášení veliteli zásahu a dále plnila je příkazů. Společně s jednotkou HZS provedla zajištění místa nehody jímala unikající palivo a provedla protipožární zabezpečení. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka v 14:45 hodin vrátila zpět na základnu.

fotogalerie zde:

odkaz na zprávy TV Prima 10.minuta

Výjezd č.9/2014

 Dne 26.7.2014 v 17:30 hodin byl jednotce vyhlášen poplach od  KOPIS (Krajského operačního střediska ) jednotka vyjela s vozidlem CAS-20 Tatra Terrno s družstvem v počtu 1+3  na požár dopravního prostředku v Kaznějově  ,, Pekárny Malina“ po příjezdu k pekárně bylo zjištěno, že žádné vozidlo nehoří . Přes dotaz RDST (vysílačkou )na KOPIS o upřesnění se jednotka dozvídá, že místo zásahu je v blízkosti  prodejny Pekárny  Malina  na silnici I/27 .  Při dojezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS stanice Plasy, která komunikaci po vysílačce z KOPIS  slyšela a změnila včas svoji trasu .   Po dohodě s velitelem zásahu byla  jednotka ponechána na místě události v záloze.

Jednalo se o požár zadní  nápravy terénní čtyřkolky . K hašení a ochlazování bylo použito vysokotlaké hadice .

Po předání čtyřkolky majiteli se jednotka po dohodě s velitelem zásahu se 18:02 hodin vrátila zpět na základnu.

Výjezd č.8/2014

Dne 22.7.2014 v 20:30 hodin na oznámení paní Hokrové vyjela jednotka s vozidlem CAS-20 Tatra Terrno s družstvem v počtu 1+3 na odstranění vosího hnízda do ulice Luční č.p.495 v městě Kaznějov. Jednotka na místě provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že se vosí hnízdo nachází pod okapem na fasádě rodinného domu cca ve 4 metrech nad zemí a v domě jsou děti, které jsou alergické . Jednotka provedla zajištění okolí a pomocí nastavovacích žebříků se dostala k hnízdu. K jeho odstranění bylo použito vysavače na nebezpečný hmyz , a poté bylo místo ošetřeno postřikem.

Místo zásahu bylo předáno majitelce domu paní Hokrové a jednotka po úklidu věcných prostředků se ve 21:07 hodin vrátila zpět na základnu.

fotogalerie zde:

Výjezd č.7/2014

Dne 22.7.2014 v 10:05 hodin na oznámení technika města pana Uhlíře vyjela jednotka na odstranění vosího hnízda do budovy městského úřadu do části divadla – skladu rekvizit . Jednotka vyjela na místo s vozidlem KA – D-90N v počtu 1+3. Na místě provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že hnízdo se nachází v prostorách skladu divadla u větracího otvoru .Na odstranění bylo použito vysavače na nebezpečný hmyz , a poté bylo místo ošetřeno postřikem.Místo zásahu bylo předáno panu Uhlířovi a jednotka po úklidu věcných prostředků se v 10:45 hodin vrátila zpět na základnu.

 

Výjezd č.6/2014

Dne 19.7.2014 v 16:25 hod jednotka vyjela na příkaz KOPIS na požár pole do obce Žebnice . Jednotka vyjela s vozidlem CAS -20 Tatra Terrno v počtu 1+3 a vozidlem KA D-90N v počtu 1+1 .

Při příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS stanice Plasy a JPOSDH Kralovice Číst zbytek položky »

Výjezd č.5/2014

Dne 10.7.2014 jednotka vyjela na oznámení technika města p. Uhlíře na odstranění vosího hnízda do ulice Školní v městě Kaznějov . Jednotka na místo vyjela s vozidlem KA – Avia D-90N v počtu 1+3 . Na místě jednotka provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že vosí hnízdo o velikosti v průměru cca 30cm a nachází se v okrasném živém plotu v bezprostřední blízkosti chodníku který vede k základní škole . Jednotka provedla zajištění okolí a za pomocí vysavače na nebezpečný hmyz provedla jeho odstranění . Místo bylo po hnízdu bylo ošetřeno postřikem.

Jednotka po uklizení  věcných prostředků se vrátila zpět na základnu. 

fotogalerie ze zásahu zde:

 

Výjezd č.4/2014

Dne 19.6.2014 v 13:54 hodin byl vyhlášen KOPIS ( Krajským Operačním Středisko Hasičského Záchranného Sboru) požár v Kaznějově v areálu firmy OMGD . Jednotka vyjela s vozidlem CAS-20 Tatra Terrno v počtu 1+5 .

Číst zbytek položky »

Page 9 of 29« First...7891011...152025...Last »