Soutěž MH ve Všerubech

19.9.2015 jsme se zúčastnili soutěže O pohár mladých hasičů ve Všerubech. Soutěžilo se v uzlové štafetě a štafetě CTIF. Do této soutěže se zapojují jako soutěžící také vedoucí, kteří spolu s dětmi vážou uzly a ve štafetě CTIF přenášejí hasicí přístroj. Na tomto závodu jsme pro některé z dětí naposledy využili možnost startovat za mladší. Účastnili jsme se se dvěma družstvy v kategorii mladších, A družstvo skončilo 11. a družstvo B 22.

Fotogalerie zde

Oslavy 10. výročí kynologického klubu Kaznějov

29.8.2015 jsme se s dětmi, které se už z prázdninových pobytů stihly vrátit domů, zúčastnili oslav 10. výročí založení kynologického klubu v Kaznějově. Oslavy se konaly na hrišti u hřbitova a za naše SDH (které zároveň zajišťovalo občerstvení) zde vedle statické ukázky techniky jednotky (Tatra Terrno a Avia) vystoupila na závěr programu dvě družstva mladých hasičů s ukázkou požárního útoku. Jako terč posloužil „starý známý“ domeček z loňských oslav výročí založení SDH a svoji premiéru si zde odbylo i družstvo dětí s útokem v kategorii starších žáků – oproti kategorii mladších si zde děti samy obsluhují požární stříkačku a také sestavují obě savice. Obě družstva zvládla útoky bez jakéhokoliv zaváhání.

Fotogalerie zde

Soutěž v požárním útoku v Nevřeni

22.8.2015 jsme si prázdniny zpestřili soutěží v požárním útoku, kterou pořádalo SDH Nevřeň na hřišti u Centra Caolinum. Soutěž byla vyhlášena primárně pro muže a ženy v kategorii dospělých, ale pro doplnění byla vypsána i kategorie pro mladé hasiče. Soutěže se za náš sbor zúčastnilo jedno družstvo v kategorii mladších a i přesto, že většina dětí si útok zkusila bez velké přípravy, tak jsme nakonec skončili třetí.

Výjezd č. 12/2015 – Požár

Ve středu 12.8.2015 v 17:00 vyjela jednotka SDH Kaznějov na vyžádání KOPIS na výjezd k pokračující likvidaci požáru lesa u Horního Hradiště. Jednotka v počtu 1+1 s vozidlem Tatra Terrno dopravila vodu na požářiště a následně se podle pokynů velitele zásahu do 24:00 hodin účastnila dohašovacích prací – prolévání požářiště vodou a likvidace zbývajících ohnisek požáru; činnost byla jednotkou prováděna ve shodném požárním úseku jako 10. a 11.8. (viz výjezd č. 11/2015).

Výjezd č. 11/2015 – Požár

V pondělí 10.8.2015 byl ve 14:43 hodin naší jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o rozsáhlý požár pole a lesního porostu v oblasti mezi Horním Hradištěm a Mladoticemi (cca 50 ha). Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu, jednotka SDH Kaznějov se s vozidly Tatra Terrno, Tatra 148 a Škoda Felicia podílela po celé odpoledne a noc na úspěšné lokalizaci požáru a dovozu hasební vody na požářiště. Zásah jednotky byl ukončen v úterý 11.8. v cca 6:00 hodin, kdy jednotku vystřídaly další zasahující jednotky.  Číst zbytek položky »

Od 6. srpna 2015 bylo vyhlášeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na základě žádosti HZS Plzeňského kraje, v souvislosti s nárůstem požárů ve volném prostranství a vzhledem k prognózám, podle kterých bude velmi teplé a suché počasí pokračovat i v následujících dnech, vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Období je vyhlášeno od 6. srpna do odvolání a platí pro celé území Plzeňského kraje.

Občané jsou během této doby povinni dodržovat následující preventivní opatření:

 a) zákaz pálení hořlavých odpadů,

 b) zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě (za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené, uzavřené nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa v přírodním prostředí využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, veřejná tábořiště),

c) zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností (jako např. vypouštění tzv. lampionů štěstí).

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Při porušení nařízení může být právnické nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta podle § 76 zákona o požární ochraně a fyzické osobě dle § 78 tohoto zákona.

Období mimořádného sucha, ve kterém vzniká zvýšené nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí, je dle nařízení Plzeňského kraje č. 4/2011 ze dne 11. 5. 2011, uveřejněného v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje, stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu, podle kterého množství srážek kleslo pod 25 % dlouhodobého normálu, zároveň jsou vysoké denní teploty a od posledních vydatných srážek uplynulo více než 20 dnů.

Dokument ke stažení zde

Výjezd č. 10/2015 – Požár

Dne 20.7.2015 byl v 17:57 hodin naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár lesního porostu – opětovné zahoření porostu nedaleko kaznějovského kaolinového dolu v rozsahu cca 40x40m.

 

fotogalerie zde:

Výjezd č. 9/2015 – Požár

oheňDne 18.7.2015 byl ve 12:25 hodin naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár lesního porostu nedaleko kaznějovského kaolinového dolu v rozsahu cca 40x40m.

Výjezd č. 8/2015 – Požár

Dne 16.7.2015 byl ve 13:42 hodin naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o rozsáhlý požár pole u obce Loza.

 

fotogalerie zde:

Výjezd č. 7/2015 – Požár

oheňDne 14.7.2015 byl ve 14:54 hodin naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o opětovný požár lesního porostu u města Kaznějov ve shodné lokalitě jako 10.7.2015 (u „malého kanálku“) v rozsahu cca 10x10m.

Page 5 of 27« First...34567...101520...Last »