Výjezd č.16/12 – Technická pomoc

Dne 5.7.2012 jednotka vyjela svozidlem VA Škoda felicie v počtu 1+1 na monitorink toku Kaznějovského potoka do ulice Ke Koupališti po přívalovém dešti , po dohodě s pracovníkem města Kaznějov .Byli vyčištěny česla a sledováním bylo zjištěno že hladiny již nestoupá  a vylití z koryta potoka nehrozí .Jednotka imformovala o situaci pracovníka města a vrátila se zpět na základnu.

Výjezd č.15/12 – Technická pomoc

Jednotka vyjela dne 3.7.2012 v 18:00 na vyžádání občana obce Obora p.Jiřího Bečváře na pomoc při odčerpání laguny vody na dvoře u svého rodinného domu a propláchnutí odtokové kanalizace.Jednotka vyjela na místo události s vozidlem CAS-32 Tatra 148 v počtu 1+2 . Na místě události Číst zbytek položky »

Výjezd č.14/12 – Technická pomoc

Jednotka vyjela dne 3.7.2012 v 9:58 na oznámení p. Regnara na neprostupné česlo na odtokovou kanalizaci v Kaznějově v ul.Plaská za křižovatkou tz.Mrtnickou pod silnicí I /27 .Jednotka vyjela na místo s technikou CAS-32 Tatra148 v počtu 1+ 2 a na místě průzkumem zjistila zanešení česla a ucpané kanalizační vpusti pod silnicí I / 27 .Česlo bylo vyčištěno a kalizace pomocí  1 C- proudu propláchnuta celkem spotřebováno 6000 litrů vody.Po uklizení věcných prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu. 11:00 hod

foto ze zásahu:

Výjezd č.13/12 – Technická pomoc

Jednotka dne 3.7.2012 v 8:45 vyjela na vyžádání pracovnice města Kaznějov p.Dobré na vyčerpání vody z dětského hřiště na sídlišti mezi ulicemi ,Poštovní a Školní po přívalovém dešti.Jednotka vyjela na místo v počtu 1+3 s technikou DTN Avia D -90N .Na místě bylo průzkumem zjištěno rozsah zaplavení a na odčerpání nasazeno plavoucí čerpadlo.Po odčerpání bylo místo předáno pracovnici města p. Dobré a jednotka se vrátila zpět na základnu v 9:55 hod

foto ze zásahu:

Výjezd č.12/12 – Technická pomoc

Dne 26.6.2012 v 9:00 vyjela jednotka  na technický zásah  vyžádání pracovníku města Kaznějov na odčerpání vodní Laguny v areálu města , v kompostovatelného biologického odpadu (bývalé letní kino) Namístě události byl proveden průzkum kterým byl zjištěna velikost a hloubka vodní plochy která byla o rozloze cca.30 x 20 metrů o hlobce 65cm .Na vyčerpání byli nasazeny dvě plavoucí čerpadla kterými byla laguna odčerpána .Místo po vyčerpání bylo ve 10:10 hod  předáno zaměstnanci města p. Churavému .Jednotka provedla úklid prostředků a vrátila se zpět na základnu.

foto zde:

 

Žáci 2 třídy

Dne 25.6.2012 od 9:00 – 11:00 ,jsme v naší hasičské zbrojnici přivítali žáky 2 třídy naší základní školy, které jsme provedli hasičárnou ukázali naše hasičská vozidla a vybavení , poté jsme v klubovně provedli seznámení dětí s činností hasičů zábavnou formou za pomoci programu ,,ZÁCHRANÁŘSKÝ  KRUH “ . Po vydatné svačině si pak děti mohli vyzkoušet hasičské oblečení s helmou.

Foto z akce:

 

Pláňská pouť a soutěž osmiček

Při příležitosti 3. ročníku „PLÁŇSKÉ POUTI“ 23.6.2012 se sbor účasnil s historickou technikou PS 8 rozhazovaného požárního útoku. Muži vydřely s PS 8 z roku 1956 krásné 7. místo a ženy hnané vodou za zády 3. místo. Doprovodné soutěže přetahování lanem a koulení balíku sena  jsme  také zabojovali. Největší  provokací při soutěži historické techniky bylo předvedení nejmodernější Tatry T 815-7. Ať klukům z HZS Plasy slouží, ale na PS 8 a na jejich slávu si budou muset ještě počkat. Starostce p.Hrabovské (vítězce ve střelbě ze zduchovky) blahopřejeme a děkujeme za udržování hasičské tradice.

Starosta SDH Kaznějov Milan Štefl

Výjezd č.11/12 – Technická pomoc

Jednotka  vyjela na příkaz města Kaznějov na čerpání vodní laguny na dětském hřišti v sídlištin po přívalovém dešti .

ČINNOST  JEDNOTKY  SDH  KAZNĚJOV  NA  MÍSTĚ  UDÁLOSTI

Jednotka vyjela s technikou Technickým Automobilem Avia DA-90 N  , v počtu 1+4 . Na místě bylo zjištěn rozsah laguny a její hloubka a bylo nasazeno plavoucí čerpadlo.Po hodinovém odčerpávání se povedlo lagunu odčerpat . Místo bylo předáno pracovnici města paní. Dobré.

Foto ze zásahu:

Výjezd č.10/12 – Technická pomoc

Dne 21.6.2012 jednotka vyjela na příkaz technika města Kaznějov p. Uhlíře na propláchnutí a vyčištění kanalizační vpusti v Kaznějově ulice Ke Staré Mašině , která byla zanešena nánosem bahna a dřeva a nebyla propustná a hrozilo podemletí cesty .Jednotka na místě provedla odstranění naplavenin a pomocí jednoho proudu C-52 provedla proplach .Po uvolnění vpusti bylo místo předáno tech. města a jednotka se vrátila zpět na základnu.

IV. Mezinárodní setkání kynologických týmů

Ve dnech 13-16. června se uskutečnilo IV. Mezinárodní setkání kynologických týmů. Do cvičení v reálných podmínkách se zapojili kynologové z ČR a kynologové ze Slovenska. Nasazování týmů a hodnocení probíhalo soutěžní formou podle scénáře. Součástí cvičení bylo i instrukčně metodické zaměstnání atestovaných kynologů a také cvičení USAR odřadu Praha a příslušníků ZÚ HZS ČR. Číst zbytek položky »

Page 22 of 28« First...51015...2021222324...Last »