Shrnutí činnosti mladých hasičů za 1. pololetí 2018

Mladí hasiči

V první polovině letošního roku jsme se zúčastnili 8 soutěží, v kterých se nám více či méně dařilo. Nejlepší umístění mladších dětí bylo 7 místo v Mrtníku na štafetě a požárním útoku a starších 9 místo na stejné soutěži. Jezdili jsme většinou s jedním družstvem mladších a jedním starších dětí. Od května pak jsme na útoky začali brát i druhé družstvo mladších dětí, které se teprve rozkoukávají, protože některým není ještě ani šest let. Nicméně i tyto děti jsou moc šikovné a snaží se všechno naučit. Zhruba do začátku března jsme chodili do tělocvičny ZŠ. V měsíci květnu jsme se jako každoročně zúčastnili Dne boje proti rakovině a to jak v Kaznějově tak v Plasích a vybrali jsme 17.112,- Kč. V červnu jsme pomáhali na dětském dni na koupališti v Kaznějově.

Ve druhém pololetí se zaměříme na závody požárnické všestrannosti a to hlavně uzle, značky a zdravověda. Následně pak budeme trénovat střelbu ze vzduchovky, luku a foukačky na tradiční střelbu na čerta a chtěli bychom dětem připravit ukázku co se čím hasí, kde by si vyzkoušeli různé hasící přístroje. Buď ještě teď na podzim a nebo hned brzy z jara. V neposlední řadě naše děti dostali zbrusu nové dresy, za které patří poděkování v první řadě Okresnímu sdružení hasičů Plzeň – sever a pak zastupitelům města Kaznějov, kteří na ně dětem přispěli.

Vedoucí mladých hasičů: Monika Šubrtová

 

 

18.10.2018 Požár lesního porostu

Dne 18.10.2018 byl naší jednotce, vyhlášen poplach.Jednalo se o lesní porost za obcí Obora, směr Dobříč.Zásahu se zúčastnily obě cisterny .  Další zasahující SDH Obora a HZS Plasy.

 

22.9. proběhl zásah naší jednotky SDH

Dne 22.9. byla povolána naše Jednotka SDH k zásahu na likvidaci nebezpečného stavu stromu v Kaznějově V Úvoze.

Dětský den

Abychom nezapomínali na naše nejmenší….

Dětský den
Dne 9. 6. 2018 se v areálu kaznějovského koupaliště uskutečnil další ročník dětského dne, který
pořádá Pohyb Kaznějov ve spolupráci s SDH Kaznějov. Naši členové zajistili vstup do prostoru, kde
dětský den probíhal a parkoviště přijíždějících vozidel. Děti cestou na start měly rozmístěné cedulky
s informacemi k tématu dětského dne, kterým byly Zázraky modré planety.
Po startu se děti vydaly na vytyčenou trasu kde další členové SDH a Pohybu na určených stanovištích
připravili pro děti úkoly, za něž po splnění dostávaly samolepku do hrací karty a drobnou odměnu.
V cíli čekal na děti stánek, kde si vyzvedly odměnu, mohly si udělat drobné výrobky a shlédnout
představení divadla.
I přes drobnou nepřízeň počasí v závěru dětského dne se den opět vydařil, děti si vše užily a věřím, že
se příští rok zase setkáme.

Výjezd jednotky + překvapení

Dne 23.8.2018 v 17.46 byl jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár osobního automobilu po dopravní nehodě (srážka 2 vozidel). Jednotka vyjela vozidlem Tatra Terrno CAS 20 – S2R v počtu 1+5. Další členové zůstali na základně v záloze. Po příjezdu na byl roztažen vysokotlak a průzkumem bylo zjištěno, že je vozidlo již uhašeno. Jednotka provedla odpojení baterie. Následně se po dohodě s HZS vrátila jednotka zpět na základnu.

Po příjezdu na základnu čekalo na jednotku velké překvapení v podobě předčasného vánočního dárku. V roli ježíška vystupoval starosta města. Vánočním dárkem je nový dopravní automobil FIAT DUCATO pro přepravu 9 osob. DA nahradí dosluhující vozidlo Škoda Felicia.
Poděkování za pořízení nového DA patří starostovi města, radě města, zastupitelstvu a v neposlední řadě i veliteli JSDHO Kaznějov. DA byl pořízen díky dotaci ministerstva vnitra, Plzeňského kraje a s doplatkem z městského rozpočtu.

 

Požár pole mezi obcemi Bučí a Krašovice

  1. srpna vyráželo několik jednotek hasičů včetně kaznějovské výjezdové jednotky dobrovolných hasičů rozsáhlému požáru pole mezi obcemi Bučí a Krašovice.
    Podle našich informací z místa zde došlo k zahoření obilí při sklizni a požár se rozšířil na několik desítek metrů čtverečních a sloup dýmu je vidět z několikakilometrové vzdálenosti.
    Na místě zasahuje deset jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří si čerpací stanoviště vody zřídili u místního potoka.
    Podle našich informací při požáru nebyl nikdo zraněn.

Smuteční oznámení – Zemřel dlouholetý starosta celorepublikového Sdružení hasičů Ing. Karel Richter

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu. Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení. Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS. V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý, měl dvě dcery a pět vnuček.

 

Požár lesního porostu u železniční trati Pňovany – Stříbro

Naše jednotka zasahovala u rozsáhlého požáru lesního porostu

Vzhledem k rozsahu požáru se naše jednotka starala o týlové zabezpečení. Což znamenalo „zakrmení“ všech zasahujících hasičů a větře, nebylo jich málo a obstáli jsme ze ctí.

Požár lesního porostu u železniční trati Pňovany Stříbro

 

Poděkování ZŠ Kaznějov

Den boje proti rakovině

Ve středu 16.5.2018 jsme se jako každoročně zúčastnili Dne boje proti rakovině. Letos nám nepřálo počasí, ale i přesto jsme prodávali kytičky v Kaznějově a Plasích, a proto nám nepovedlo prodat všech 750 kytiček. Přestože nám jich 95 zbylo jsme vybrali pěkných 17.112,- Kč. Poděkování patří
v první řadě všem, kdo si kytičku koupili a přispěli na dobrou věc, dále pak všem dobrovolníkům,
kteří kytičky prodávali a v neposlední řadě vedení ZŠ Kaznějov a Gymnázia v Plasích za uvolnění žáků z vyučování a umožnění prodeje kytiček ve třídách škol.
Doufám, že příští rok nám bude počasí více nakloněno a prodáme vše.
Děkuji všem.
Monika Šubrtová vedoucí mladých hasičů SDH Kaznějov
Page 2 of 2912345...101520...Last »