Archiv kategorie: Cvičení JPO

Taktické cvičení JSDH

Dne 28.4.2017 od 9:00 hod proběhlo taktické cvičení HZS stanice Plasy a naší výjezdové jednotky na únik amoniaku v objektu bývalého chemického závodu OMGD (Lachemy) Kaznějov. Únik amoniaku a záchrana osoby. Zásah byl proveden na nadzemní nádrži, kde se dříve skladoval BIOCIT,  zásobník představoval s amoniakem, ve kterém byl simulován jeho únik . V místě úniku došlo ke zranění osoby . Úkolem jednotky HZS bylo označit hranici nebezpečné zóny, vymezit nástupní a výstupní prostor a stanovit hranici vnější zóny.Záchranná skupina v počtu čtyř lidí v protichemických přetlakových oblecích provedla záchranu osoby a její předání k dekontaminaci . Následně provede utěsnění místa úniku.

Zásah byl proveden společně s naší JSDH Kaznějov , která zajistila jednoduchou dekontaminaci a vytvoří vodní stěnu, která chránit zasahující složky před unikajícím amoniakem.Naše  JSDH Kaznějov provedla dekontaminaci zraněné osoby i zasahujících osob  pracovala v nepřetlakových ochranných oblecích , které má ve výbavě spolu s izolačními dýchacími přístroji.

MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ

video Dušan Bělohradský

Výjezd č.18/13 – požár

oheňDne 12.11.2013 ve 20:43 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár dopravního automobilu v místní továrně  OMGD.

Číst zbytek položky »

Proběhlo taktické cvičení okrsku Plasy

 Dne 2.11.2013 Proběhlo taktické cvičení okrsku Plasy – zaplavení požární nádrže – Kaznějov .

Scénář:Simulace povodně a zaplavení požární nádrže v Kaznějově v ulici Ke Koupališti ,znečištěnou vodou splavenou s okolních polí. Vytvoření bojového rozvinutí od většího počtu na sobě nezávislých čerpacích stanovišť a odčerpání znečištěné vody do splaškové kanalizace.

Účelem cvičení bylo ,procvičit spolupráci jednotek při čerpání vody. Procvičit bojové rozvinutí JPO na větší vzdálenost (cca 150 m) při větším počtu hasičů a VP. Procvičit výměnu PS – 12 při případné poruše stroje.

Cílem cvičení , vyzkoušet technické prostředky jednotek okrsku Plasy při čerpání vody z vodního zdroje.

Pomocí většího počtu nezávislých čerpacích stanovišť odčerpat znečištěnou vodu do splaškové kanalizace.

Účast cvičících jednotek :SDH Pláně , SDH Ondřejov , SDH Rybnice , SDH Mladotice , SDH Kaznějov , SDH Horní Hradiště , SDH Lomička , HZS PK  stanice Plasy ,SDH Plasy.

  

Cvičící jednotky provedli odčerpání vody z požární nádrže Města Kaznějova a během následujících dnů bude provedeno vyčištění od nánosů bahna a předmětů které se v požární nádrži našli , šicí stroj , rýč , skleněný demižon a další předměty.

 

 V požární nádrži se nacházelo několik ryb které byli vyloveny a po znovu napuštění budou vráceny do nádrže zpět.

fotogalerie zde:

                                                                                                             velitel JPOSDH   Martin Lesch

Na okrese Plzeň-sever pátralo po pohřešovaných osobách

převzato od HZS Plzeňského kraje

10.3.2013 Taktické cvičení složek ISZ. 

11

V neděli 10. března 2013 se v 8:00 hodin ráno rozjelo rozsáhlé pátrání v lese v lokalitě obcí Hvozd, Radějov a Lipí na okrese Plzeň-sever po čtyřech pohřešovaných osobách.

 
Čtyři muži se vydali v sobotu ráno na procházku a od té doby o nich nikdo nevěděl. Dva z nich byli ve vážném ohrožení života vzhledem k tomu, že se jedná o silné diabetiky a musí užívat pravidelně léky.  

Polygon Praha Ruzyně

 

Jako každý rok tak i letos se naše jednotka zúčastnila výcviku s dýchací technikou v polygonu. Letošní volba padla na polygon na Pražském letišti Václava Havla. Pro naší jednotku to bylo zpestření jelikož trasa polygonu je přizpůsobena na letadlo .Po výcviku jsme si prohlídli zákulisí hasičské stanice a techniku, kterou místní hasiči zasahují. Ty si pro nás připravili i ukázku nejmodernějšího hasičského letištního speciálu PANTHER .

fotogalerie zde:

 

Taktické cvičení okrsku Plasy

Dne 20.10.2012 proběhlo Taktické cvičení okrsku Plasy na Mladotické zastávce u Podhrážského mlýna.Námětem cvičení byla simulace dopravní nehody cisterny na železnici s únikem volně se šířících plynů, těžších než vzduch a vytvoření vodní stěny s použitím proudnic . Číst zbytek položky »

ŠKOLENÍ JPO V 7.-8.4.2012 Kaznějov

 Dne 7.-8.4. 2012 proběhlo v naší Hasičské zbrojnici cyklické školení velitelů  jednotek a družstev dobrovolných jednotek se zařazením JPO V okresu Plzeň –sever  organizované HZS PK a odbornou radou velitelů Okresního  sdružení , v získávání teoretických znalostí v oblasti PO a praktickým výcvikem při vytvoření dálkové dopravy vody na místo zásahu, při překonání překážek , např. kolejiště vlaku , oplocení pozemku.

Fotogalerie:

Při této příležitosti proběhlo druhé praktické výcvičení našeho družstva CO pro poskytnutí stravy ,  (pro zasahující jednotky ,  nebo při jiných mimořádných událostech.

Výjezd č.7/12 – Požár Konventu Plasy ( Taktické cvičení )

Dne 3.4.2012 Se naše jednotka účastnila námětového cvičení na historický objekt konventu – bývalí cisterciátský klašter v Plasích . Účelem cvičení bylo prověření jednotek IZS a seznámení s problematikou historických objektů v případě řešení mimořádné události.Tyto prostory se odlišují od současných například svoji konstrukcí,rozlehlostí,ze kterých vyplývá ,neobvyklými stavebními prvky, vysokým požárním zatížením, uložením cenných historických předmětů, či sbírek.

Naše jenotka se účastnila stechnikou V.V. Škoda Felicia ,CAS -32 Tatra 148 a DA Avia D-90N v počtu 1+8 .

Lesch M. , Štefl P. , Bohuslav R. , Šístek J. , Kopecký L. , Kopecký Z. , Stibůrek J. , Piták K. , Lukáš E.

Foto ze zásahu zde:

Odkazy na články v novinách a televizi:

Idnes:

Česká televize: ( 23 minuta zpráv):

Plzeňský deník:

požáry.cz

ŠKOLENÍ JPO 10.-11.3.2012 Kaznějov

 

V sobotu dne 10.3. 2012 proběhlo v naší Hasičské zbrojnici cyklické školení velitelů  jednotek a družstev dobrovolných jednotek okresu Plzeň –sever  organizované HZS PK a odbornou radou velitelů Okresního  sdružení , v získávání teoretických znalostí v oblasti PO.

Číst zbytek položky »

Page 1 of 212